Белорусская литература

2 "А" класс

Дата урока Название темы Задание для выполнения Рекомендуемый контент открытых интернет-источников
20.04

Я.Колас “Песня аб вясне”

Цётка “Сварба”

Ф.Рамашка  “Першы колер вясны” В.Вярба “Пралеска”

Чытанне твораў“Сварба”, “Першы колер вясны”.Адказ на пытанні па зместу.

Выразнае чытанне вершаў“Пралеска”, “Песня аб вясне”.

Дам.заданне:вывучыць на памяць верш “Песня аб вясне”
 
23.04 Пазакласнае чытанне

Чытаць кнігі пра беражлівыя адносіны да прыроды, чулае станаўленне да жывых істот.

Дам.заданне:чытаць творы пра вясновыя змены ў прыродзе.
 
25.04

Я.Колас “Прылёт птушак”.

Я.Пархута “Птушыны інтэрнат”.М.Чарот “Вясенняя раніца”

Выразнае чытанне верша “Вясенняя раніца”.

Адказ на пытанні пасля чытання тэксту “Прылёт птушак”. Чытанне твора “Птушыны інтэрнат”.

Падзел твора на часткі.

Дам. заданне: пераказ твора “Птушыны інтэрнат”
 
30.04 Т.Кляшторная “Дзіцячыя мары”.В.Гарбук “Незнарок і знарок”.Г.Каржанеўская “Памочніца”.Л.Рублеўская “Мышка Пік прыбірае норку”

Чытанне верша.Адказ на пытанні. Чытанне апавядання.Выказванне ўласных меркаванняў па творы.Чытанне верша “Памочніца” і казкі “Мышка Пік прыбірае норку”. Адказы на пытанні.

Дам.заданне:выразна чытаць верш “Памочніца”.
 
04.05 Пазакласнае чытанне

Чытанне кніг пра вясновыя змены ў прыродзе

Дам.заданне:чытанне твораў пра сям’ю,сумесныя справы бацькоў і дзяцей.

 
07.05

Праверка навыку чытання

 

 
11.05

У.Мацвеенка “Трускалкі”.

І.Муравейка “Праўнук Перамогі”

Выразнае чытанне вершаў.Адказы на пытанні пасля прачытанага.

Дам.заданне;выразна чытаць верш “Праўнук Перамогі”

 
14.05

М.Даніленка “Чароўнае слова”

Чытанне твора. Адказы на пытанні па зместу прачытанага.

Дам.заданне: чытаць тэкст

 

 

2 "Б" класс

Дата урока Название темы Задание для выполнения Рекомендуемый контент открытых интернет-источников
20.04

“Годзе,  сняжыначкі, сыпацца з неба!”(Я.Журба)

Я. Колас “Песня аб вясне”,

Цётка “Сварба”

С.58-62

Д/з: выразнае чытанне на памяць верша Я.Коласа “Песня аб вясне”

 
23.04

Ф. Рамашка “Першы колер вясны”

В.Вярба “Пралеска”

С.65-68

Д/з: выразнае чытанне верша В.Вярбы “Пралеска”

 
25.04

Я. Колас “Прылёт птушак”

М.Чарот “Вясенняя раніца”

С.70-74

Д/з: выразнае чытанне апавядання Я.Коласа “Прылёт птушак”
 
30.04 Я.Пархута “Птушыны інтэрнат”

С.76-78

Д/з: пераказ твора “Я.Пархуты” “Птушыны інтэрнат”
 
04.05 Пазакласнае чытанне

Чытанне кніг пра вясновыя змены ў прыродзе

Дам.заданне:чытанне твораў пра сям’ю,сумесныя справы бацькоў і дзяцей.

 
07.05

Праверка навыку чытання

 

 

 

2 "В" класс

Дата урока Название темы Задание для выполнения Рекомендуемый контент открытых интернет-источников
20.04

Я.Колас “Песня аб вясне”

Цётка “Сварба”

Ф.Рамашка  “Першы колер вясны” В.Вярба “Пралеска”

Чытанне твораў“Сварба”, “Першы колер вясны”.Адказ на пытанні па зместу.

Выразнае чытанне вершаў“Пралеска”, “Песня аб вясне”.

Дам.заданне:вывучыць на памяць верш “Песня аб вясне”

 

22.04

Я.Колас “Прылёт птушак”.

Я.Пархута “Птушыны інтэрнат”.М.Чарот “Вясенняя раніца”

Выразнае чытанне верша “Вясенняя раніца”.

Адказ на пытанні пасля чытання тэксту “Прылёт птушак”. Чытанне твора “Птушыны інтэрнат”.

Падзел твора на часткі.

Дам. заданне: пераказ твора “Птушыны інтэрнат”
 

25.04

Т.Кляшторная “Дзіцячыя мары”.В.Гарбук “Незнарок і знарок”.Г.Каржанеўская “Памочніца”.Л.Рублеўская “Мышка Пік прыбірае норку”

Чытанне верша.Адказ на пытанні. Чытанне апавядання.Выказванне ўласных меркаванняў па творы.Чытанне верша “Памочніца” і казкі “Мышка Пік прыбірае норку”. Адказы на пытанні.

Дам.заданне:выразна чытаць верш “Памочніца”.
 

04.05

Пазакласнае чытанне

Чытанне кніг пра вясновыя змены ў прыродзе

Дам.заданне:чытанне твораў пра сям’ю,сумесныя справы бацькоў і дзяцей.

 

 

3 "А,Б,В" класс

Дата урока Название темы Задание для выполнения Рекомендуемый контент открытых интернет-источников

20.04

Э. Агняцвет “Буду настаўнікам”, І. Муравейка “Паўлік-будаўнік”

1.Выразнае чытанне верша  Э. Агняцвет “Буду настаўнікам”

2. Адказы на пытанні 1-5, с.58

3. Самастойнае чытанне твора І. Муравейкі “Паўлік-будаўнік”

4. Адказы на пытанні с.58

5.Д/з Верш Э. Агняцвет “Буду настаўнікам” выв. на памяць, с. 56-58, чыт па асобах
Нажми!

22.04

М. Даніленка “Маленькі фермер”, З. Марозаў “Тата ў Ромы – аграном”

1. Самастойнае чытанне твора М. Даніленкі “Маленькі фермер”

2. Адказы на пытанні да твора с.61

3. Падзел на сэнсавыя часткі і падбор загалоўкаў.

4. Падрыхтоўка да выразнага чытання верша ”, З. Марозаў “Тата ў Ромы – аграном”

5. Адказы на пытанні с.64

6. Д/з С.59-61, пераказ па плане
 

25.04

У. Ліпскі “Медсястра”

 1. Самастойнае чытанне твора У. Ліпскага “Медсястра”
 2. Адказы на пытанні да твора с.67
6.Д/з С.65-67, падрабязны пераказ

Нажми!

29.04

М. Пазнякоў “Помнік герою”

1. Падрыхтоўка да выразнага чытання верша”

2. Адказы на пытанні с.74

3. Д/з Верш “Помнік герою” выр.чыт.

Нажми!

04.05

А.Махнач "Юныя абаронцы"

Выр. чыт., адказы на пытанні

Д.з. перасказ апавядання

11.05

І. Муравейка “На вайне і не такое бывае”

 1. Самастойнае чытанне твора І. Муравейкі “На вайне і не такое бывае”
 2. Адказы на пытанні с.85

5.Д/з с. 80-85, падр.переказ  па плане

 

13.05

Б. Сачанка “Хлеб”

 1. Самастойнае чытанне твора с. 86 - 89
 2. Адказы на пытанні да твора с.89
 3. Падзел на сэнсавыя часткі і падбор загалоўкаў.
6.Д/з С.86-89, пераказ па плане
 

18.05

Абагульненне па раздзеле “Мірна жыць – шчаслівым быць”

 1. Адказы на пытанні с.93 - 96
6.Д/з С.65-67, падрабязны пераказ
 

25.05

В. Шымук “Канікулы”

 1. Падрыхтоўка да выразнага чытання верша с. 98-99
 2. Адказы на пытанні с.99
3.Д/з с.98-99, верш на памяць
 

27.05

М. Маляука “Будзем біць рэкарды”

1. Падрыхтоўка да выразнага чытання верша с. 103-104

2. Адказы на пытанні с.104

3.Д/з с.103-104, выр.чыт.

 

 

4 "А" класс

Дата урока Название темы Задание для выполнения Рекомендуемый контент открытых интернет-источников
22.04.

Я.Сіпакоў

“Беручы- аддаваць”

Г.Пашкоў”Выратаванне вожыка”

1. Паразважаць на экалагічную тэму,адказаць на пытанні(плакат с.52)

2. Пазнаёміцца з лексічным значэннем слоў с.53.

 1. Прачытаць апавядання “Беручы – аддаваць”
 2. Адказаць на пытанні да тэксту.
 3. Рубрыка “ У свеце прыгожага”
 4. Прачытыць верш “Выратаванне вожыка”
 5. Адказаць на пытанні с.57
8. Падрыхтаваць выразнае чытанне верша.
 
23.04 М.Пазнякоў “Клён”

1.Слоўнікавая работа

с.58.

2.Рубрыка “У свеце прыгожага”

3.Чытанне твора ў голас

 1. Адказы на пытанні

с.60-61

 1. Дзяленне на сэнсавыя часткі.

6.Падбор загалоўка да кожнай сэнсавай часткі.

7.Запіс плана.

8. Пераказ твора па пунктах плана
 
29.04

П.Броўка “А ты хоць дрэва пасадзіў?”

У.Правасуд “Вадзянік і Лесавік”
 1. Рубрыка “Слоўнік”

с.63,66

2.Выразнае чытанне верша “А ты хоць дрэва пасадзіў”

3.Вывучыць верш на памяць.

4.Рубрыка “Пафантазуй” на аснове ілюстрацыі і загалоўка.

5.Выразна прачытаць байку.

6.Адказаць на пытанні с.65

7. Падрыхтавацца да чытання па ролях
 
30.04 М.Даніленка “Журка”

1.Фанетычная размінка с.68

2.Слоўнікавая работа с 68.

3.Чытанне апавядання.

 1. Адказы на пытанні да твора.

5. Падбор загалоўкаў да кожнай часткі.

 1. Падрабязны пераказ твора па плане
 
06.05

Я.Брыль

“ Зялёная школа”

1Знаёства са зместам раздзела”Лёс чалавека на вайне”

2.Пазнаёміцца з лексічным значэннем слова ( фашыст)

 1. Прачытаць апавядання
 2. Адказаць на пытанні да тэксту.

 5. Падрыхтаваць сціслы пераказ

 
07.05

М.Чарняўскі

“Клятва Марата Казея”

П.Броўка

“ А хіба ёсць , што забываюць”

1.Рубрыка “У свеце прыгожага”с.88

3.Чытанне вершаў  ў голас

 1. Адказы на пытанні

с.87-88;90

5.Хвілінка творчасці

с..85;90

 
13.05

М. Янчанка “Сустрэча з бацькам”

1. Прачытаць тэкст

 1. Адказаць на пытанні да тэксту.

 3. Падрыхтаваць сціслы пераказ

 
14.05

Пазакласнае чытанне на тэму

”Ішла вайна народная”

Чытаць кнігі  на ваенную тэматыку

 
20.05

Праверка сфармірованасці чытацкіх уменняў

Выкананне тэставага задання па ўсяму курсу

 
21.05

В.Жуковіч

“Хараство сусвету”

К. Чвірка “Да зорак”

1. Прачытаць вершы

 1. Адказаць на пытанні

 3. Падрыхтаваць выразнае чытанне

 
27.05

П. Клімук” На касмічным караблі”

1. Прачытаць тэкст

 1. Адказаць на пытанні да тэксту.

 3. Падрыхтаваць сціслы пераказ

 
28.05

А.Масла

“Калючык і космас”

У.Мазго” Суседзі па сусвеце”

1. Прачытаць апавяданне,  верш

 1. Адказаць на пытанні

 3. Падрыхтаваць сціслы пераказ

 

 

4 "Б" класс

Дата урока Название темы Задание для выполнения Рекомендуемый контент открытых интернет-источников
22.04 Генадзь Пашкоў “Выратаванне вожыка”

С. 56-57, чытаць верш

С. 57, адказваць на птанні

Рубрыка “Хвілінка творчасці”: рассказаць аб аказанні дапамогі жвёлам (з уласнага вопыту)

Д/з. Выразнае чытанне верша

 
23.04 Міхась Пазнякоў “Клён”

С. 58-60, чтанне твора

С.60-61, адказваць на птанні

Рубрыка “У свеце прыгожага”: разгляд рэпрадукці карцін Яраслава Зяблава “Клён”. Адказ на пытанні вучэбнага дапаможніка (с. 62)

Д/з. Падрабязны пераказ гісторыі з клёнам
 
29.04 П. Броўка “А ты хоць дрэва пасадзіў?”; Уладзімір Правасуд “Вадзянік і Лесавік”

С. 66, чытаць верша, адазваць на птанні, змешчаныя у канцы верша.

С. 63 - 65, чтаць байку, адказваць на птанні.

Выразнае чытанне байкі па ролях.

Д/з. Верш  “А ты хоць дрэва пасадзіў?” вывучыць на памяць.
 
30.04 Міхась Даніленка “Журка”

С. 68 – 70, чытаць твор.

Рубрыка “Пафантазіруйце”: прыдумванне свайго заканчэння апісаных у творы падзей.

С. 70, адказваць на пытанні.

Д/з. падрабязны пераказ твора
 

 

5 "А" класс

Дата урока Название темы Задание для выполнения Рекомендуемый контент открытых интернет-источников
20.04 Г. Далідовіч “Страта С.71, пытаннні 1-5

groiro/by.

Виртуальная школа. Уроки онлайн

23.04 Г. Далідовіч “Страта”  С. 71, пытанне 6-7  
25.04 М. Лужанін. “Добры хлопец Дзік”

Падрыхтаваць пераказ эпізодаў “Як Дзік апынуўся ў сям’і Гаспадара”

 
30.04 М. Лужанін. “Добры хлопец Дзік” С.105, пытанні 3-8  
08.05

У.Караткевіч.

“ Былі ў мяне мядзведзі”. Літаратурны герой у мастацкім творы

Прачытаць апавяданне, пыт 8. Нажми!
11.05

У.Караткевіч.

“ Былі ў мяне мядзведзі”.

Прыгадаць смешныя здарэнні з Бурыкам і пераказаць іх

Нажми!
14.05

У.Караткевіч.

“ Былі ў мяне мядзведзі”.

Падрыхтаваць вуснае сачыненне “Мой дамашні сябар”

Нажми!

 

5 "Б" класс

Дата урока Название темы Задание для выполнения Рекомендуемый контент открытых интернет-источников
04.05 У.Караткевіч “Былі ў мяне мядзведзі” С.106-112, чыт., адк на пыт 1,2, с.123 groiro/by. Виртуальная школа. Уроки онлайн
07.05 У.Караткевіч “Былі ў мяне мядзведзі”

С. 112-123, чыт., адк на пыт.

3-8

groiro/by
11.05 Разгорнуты  адказ на пытанне з элементамі хар-кі літаратурнага героя

С.124-127, чыт., адк. на пыт.5

 

 

6 "А" класс

Дата Название темы Задание для выполнения Рекомендуемый контент открытых интернет-источников

20.04

Пімен Панчанка. “Сармацкае кадзіла” С. 228 – 230 (выразнае чытанне) Адказ на пытанні 2, 4, 5,8  

21.04

І.Пташнікаў. “Алені” С.230-240, прачытаць, даць характарыстыку галоўнай гераіне твора  

 

І. Пташнікаў “Алені С. 251, пытанні 8 - 13

Нажми!

Нажми!

04.05

А. Жук “Стары бабёр” Прачытаць, с.262пыт.11

 

05.05, 11.05

Я. Маўр “Багіра” Прачытаць, с.271, пытанні

 

12.05

Я.Колас. “Конь і сабака” Вывучыць на памяць

 

18.05

А. Звонак “Гарбуз”. Байка як літаратурны жанр Выразнае чатанне

 

19.05

У. Корбан “Малпін жарт” Выразнае чатанне

 

25.05,

26.05

Р. Баравікова “Гальштучнік” Адказ на пытанні пасля твора

 

 

6 "Б" класс

Дата Название темы Задание для выполнения Рекомендуемый контент открытых интернет-источников
04.05 Іван Пташнікаў “Алені”

- Адказаць на пытанні:

 1. Што з’яўляецца галоўным у адносінах чалавека да прыроды?
 2. Ці даруе Ірка дарослым іх здраду і бесчалавечнасць?
 3. Чаму вучыць гэты твор?
- Прадумаць свой працяг апавядання
 
05.05 А.Жук “Стары бабёр”
 1. С. 255- 262, чытаць, адказаць на пытанні пасля твора.
2. Падрыхтаваць вусны аповед пра старога бабра і яго авндроўку ў пошуках новага жытла.
 

 

7 класс

Дата Название темы Задание для выполнения Рекомендуемый контент открытых интернет-источников
22.04.2020 Алена Васілевіч. “Горкі ліпавы мёд”  Прачытаць твор, с. 159 – 160, падрыхтавацца да тэматычнага кантролю па пытаннях да раздзела  
24.04.2020 Паэзія ў прозе і проза ў паэзіі  С. 161 – 162, знайсці ў вядомых празаічных творах радкі з адзнакамі вершаванага твора  

29.04.2020 

Змітрок Бядуля. “Шчасце не ў золаце”  С. 162 – 163, адказ на пытанні, падрыхтаваць выразнае чытанне твора  
01.05.2020 М. Танк "Дрэвы паміраюць". А. Разанаў "У парку".  Д/з : М. Танк "Дрэвы паміраюць" - на памяць. Выразнае чытанне вершаў. Адказы на пытанні, с. 164, 165  
06.05.2020 Мастацкая літаратура і навука. Цётка (Алаіза Пашкевіч). Артыкул "Шануйце роднае слова"  Д/з: адказаць на пытанні да ўступнага артыкула і да твора Цёткі «Шануйце роднае слова».  

08.05.2020

13.05.2020 
Уладзімір Караткевіч “Зямля пад белымі крыламі” С. 224, адказ па пытанні  

13.05.2020,

20.05.2020
Леанід Дайнека. “Меч князя Вячкі” (пяты раздзел -скарочана)  Адказ на пытанні пасля твора  

22.05.2020

Уладзімір Караткевіч. “Балада пра Вячку, кнеязя людзей простых”. Мастацкі герой і гістарычная асоба  Прыняць удзел у праекце “Чалавек чытае”  
27.05.2020, 29.05.2020  Паўтарэнне і падагульненне вывучанага     

 

8 класс

Дата Название темы Задание для выполнения Рекомендуемый контент открытых интернет-источников
23.04.2020 “Што ёсць на свеце горш ад помсты?” Вобраз персанажаў у паэме “Магіла льва”  С. 214 – 230, пытанні 1-8 Нажми!
30.04.2020 “Але не скрыці ад нікога нам крыўды цэлай грамады”. Ідэя паэмы “Магіла льва”.   С. 214 – 230, пытанні 8 - 16

Нажми!

07.05.2020 А Куляшоў. “Маці”

с. 235-236 – паняцце пра баладу (ведаць асаблівасці балады);

выразнае чытанне балады;

рэальнае і фантастычнае ў баладзе;

выразнае чытанне балады (с. 232 – 234),

адказваць на пытанні (с. 234 – 235)

Нажми!

14.05.2020 К. Крапіва. “Ганарысты парсюк”, “Дыпламаваны баран”

Выразнае чытанне баек К.Крапівы (с. 236-238);

азнаямленне з артыкуламІ “Байка”, “Алегорыя”

(с. 239- 240);

с. 240 – адказваць на пытанні;

вывучыць на памяць байку “Дыпламаваны баран”

 

21.05.2020

Драматычныя жанры.

Жыцце і побыт засцянковай шляхты ў камедыі Я.Купалы “Паўлінка”. Проціпастаўленне ў п’есе шляхецкай пыхлівасці і народнай кемлівасці

Асаблівасці драматычнага роду, занемства з драматычнымі жанрамі (с. 241-243);

гісторыя развіцця беларускага тэатра;

чытанне па ролях першага акта п’есы;

Паглядзець відэазапіс спектакля “Паўлінка” (па п’есе Я.Купалы “Паўлінка”)

 

28.05.2020

Самабытныя народныя характары ў п’есе Я.Купалы “Паўлінка”. Сродкі стварэння камічнага. Вобраз Паўлінкі як увасабленне беларускага нацыянальнага характару

“Паўлінка” – класічны твор беларускай драматургіі і тэатра

Аналіз вобразаў Паўлінкі, Адольфа Быкоўскага, Сцяпана Крыніцкага, Пранціся Пустарэвіча

 Вызначэнне ў тэксце другога акта п’есы моўных сродкаў і прыемаў, якія дапамагаюць стварыць смешныя, камічныя сцэны, глыбей зразумець характары герояў

Скласці план характарыстыкі аднаго з персанажаў камедыі, адабраць матэрыял для вуснага паведамлення пра гэтага героя (цытаты)

 

 

9 класс

Дата Название темы Задание для выполнения

Рекомендуемый контент открытых

интернет-источников

22.04

Максім Танк. Слова пра паэта. Паэмы і вобразы паэзіІ

С.189-194

Вывучыць на памяць верш М.Танка “Ты яшчэ толькі намёк на чалавека”

Нажми!

24.04

М.Танк . Філасофскі роздум пра чалавека, яго жыццёвае прызначэнне .Вершы “Завушніцы”, “ Не знаю,ці ёсць жыццё”.

Прачытаць аповесць І.Шамякіна “Непаўторная вясна”

Нажми!

 

10 класс

Дата  Название темы Задание для выполнения Рекомендуемый контент открытых интернет-источников
24.04.2020 Аповесць У.Караткевіча “Дзікае паляванне караля Стаха”  С. 240 – 243, с. 244, пытанні6 - 8

Нажми!

Нажми!

 01.05. Гістарычная аснова рамана “Каласы пад сярпом тваім”  Скласці плн характарыстыкі вобраза галоўнага героя. Прачытаць раздзелы 1, 2, 4, 12, 17 другой кнігі рамана “Каласы пад сярпом тваім” Нажми!
08.05.2020 Духоўны воблік галоўнага героя рамана Алеся Загорскага".  Характарыстыка галоўнага героя  
15.05.2020  Прадстаўнікі дваранства ў рамане “Каласы пад сярпом тваім” . Ідэйна-мастацкі змест рамана Скласці цытатны план характарыстыкі герояў  
22.05.2020  Андрэй Макаёнак. Кароткія звесткі аб жыцці і творчасці драматурга. Жанравая адметнасць п’есы “Зацюканы апостал”  С. 290, пытанні 3-5  
29.05.2020 Характарыстыка персанажаў п’есы “Зацюканы апостал”, іх сімвалічнасць і падкрэсленая абагуленасць     

 

11 класс (базавы ўзровень)

Дата Название темы Задание для выполнения Рекомендуемый контент открытых интернет-источников

20.04

Пошукі і наватартва ў галіне паэтычнай формы Падрыхтаваць матэрыял да кантрольнага сачынення  
24.04 Тэматычная і сацыяльна-філасофская праблематыка сучаснай беларускай прозы (агляд) Падрыхтаваць праекты-прэзентацыі творчасці сучаснага празаіка  

04.05

Кантрольнае сачыненне па сучаснай беларускай паэзіі    

 

Ещё в этом разделе